ประกาศจังหวัดแม่ฮองสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจ เนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่อง

(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาลงเวป

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(CR,DRPACS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(CR,DRPACS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>ประกวดราคาเครื่องเช่าเอกซเรย์

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปาย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงพยาบาลปาย รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

1 2 3 4