หลักเกณฑ์ขั้นตอนข้อร้องเรียน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายละเอียด  คลิกที่นี่>>>>หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียนการปฏิบัติงาน การบริการของเจ้าหน้าที่

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด คลิกที่นี่>>>>  หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ