บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง1ยา buyplan2564finalส่งสสจ 2ทันตกรรม แผนจัดซื้อ64รวม รพสต 3 แผนวัสดุวิทย์ ปี64 4แผนวัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยาปี 64 ส่ง สสจและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 20 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด 20 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>เผยแพร่แผน 20 _

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>เผยแพร่แผน EGP

สสจ.มส.อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้พิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามรายละเอียดแนบ ดังนี้ รายละเอียดแนบการอนุมัติ >> แผนจัดซื้อยาและเวช 2563

ประกาศ รพ.ปาย : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (e-bidding)

ประกาศ รพ.ปาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  ..ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…   เอกสารตามรายละเอียด แนบดังเอกสารด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด / คลิกเพื่ออ่านเอกสาร >> เอกสารแนบการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (e-bidding)

1 2