ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮองสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวด
หัวใจและพื้นคืน1ชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่