ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮองสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวด หัวใจและพื้นคืน1ชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่อนสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลปาย

ด้วยโรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>> IMG_20240314_0001

ประกาศจังหวัดแม่ฮองสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจ เนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่อง

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>IMG_20240220_0001

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยโรงพยาบาลปายมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเปป็นในการใช้งาน จำนวน 3รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>ประกาศขายทอดตลาด

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ราบละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>>2.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาลงเวป

1 2 3 5