ที่ตั้งโรงพยาบาลปาย

ที่ตั้งโรงพยาบาลปาย

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ถนน ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130