แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงบประมาณโรงพยาบาลปาย ปีงบประมาณ๒๕๖๖

แผนยาและเวชภัณฑ์ คลิกที่นี่>>>> แผนยาและเวชภัณฑ์  

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  คลิกที่นี่>>>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี