แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงบประมาณโรงพยาบาลปาย ปีงบประมาณ๒๕๖๓

รายละเอียด คลิกที่นี่>>>> planfin 63.1   

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน  คลิกที่นี่>>>>รายงานการควบคุมรายหน่วงงาน(รายเดือน)1