ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564 (เดิมนัดวันที่ 27-28 กันยายน 2564)ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ เนื่องจากเคยรับเข็มที่ 1 มาแล้ว ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 02092564 ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 03092564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลปายขอเชิญชวนประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลปาย ในกิจกรรม  ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564  

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca รอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZenecaรอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 11082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 25082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 26082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  27082564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ << ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 13082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 16082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 18082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  19082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  20082564

ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จองผ่านปายวัคซีน รอบฉีดวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (ฉีดเข็มแรกเป็นวัคซีน SINOVAC เข็ม2 เป็นวัคซีน AstraZeneca เท่านั้น)

ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จองผ่านปายวัคซีน (https://vaccine.paihospital.com)  รอบฉีดวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (ฉีดเข็มแรกเป็นวัคซีน SINOVAC เข็ม2 เป็นวัคซีน AstraZeneca เท่านั้น) ชนิดไฟล์ .pdfดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ 

1 2 3 13