ประกาศจังหวัดแม่ฮองสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจ
เนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่อง