รายงานผลข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายละเอียด คลิกที่นี่>>>>> รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด  คลอกที่นี่>>>>รายงานผลการดำเนินงานการทุจริตประพฤติมิชอบ