ประกาศเจตนารมณ์ประจำปี 2562 “โรงพยาบาลปาย ไม่ทนต่อการทุจริต”

รพ.ปาย ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2562  ” โรงพยาบาลปาย ไม่ทนต่อการทุจริต รพ.ปาย ขอประกาศเจตนารมณ์และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบคลิก >> ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศโดย ผู้อำนวนการโรงพยาบาลปาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย

ประกาศ รพ.ปาย :แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บ รพ.ปาย โรงพยาบาลปายได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยอาศัยความตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้ อ่านตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ประกาศโรงพยาบาลปาย ประกาศโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์: แรงงานต่างด้าวกลับมาตรวจสุขภาพซ้ำ รพ.ปาย

  สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ทำการซื้อบัตรประกันสุขภาพไว้กับ รพ.ปายทุกประเภท (บัตร 500 บาท , บัตร 730 บาท และบัตร 3200 บาท) ที่ยังคงถือบัตรประกันสุขภาพดังกล่าวและยังไม่หมดอายุคุ้มครอง (มี.ค.63) และไม่ใช่สิทธิประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าวให้กลับมาตรวจสุขภาพซ้ำเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ->> ตรวจสอบวันนัดตรวจสุขภาพ <<— 1.โปรดนำบัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ห้องประกันสุขภาพ (เบอร์ 20) ** ค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าตรวจสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพสามารถใช้ต่อได้หลังจากตรวจสุขภาพจนกว่าจะหมดอายุ ** ประชาสัมพันธ์โดย : งานประกันสุขภาพ

ผอ.รพ.ปาย รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มผู้จัดงาน Jive Garden 13

นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย เข้ารับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลปายและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ(AED) จากทางกลุ่มผู้จัดงาน Jive Garden ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดงานโดย Warmup cafe และบริษัทเมดเทคเฮลท์แคร์จำกัด เมื่อคืนวันที่ 19 มกราคมที่ ผ่านมา ณ ลานจัดกิจกรรมปายวิวพ้อยน์ (Pai Viewpoint)

แนะนำช่องทางติดต่อ กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย (Line@)

แนะนำช่องทางออนไลน์การติดต่อกับทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ปาย สามารถติดต่อได้ทางไลน์แอท (Line@) ได้ที่ ID:@bxs2932h (มี @ ด้วย) หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลย

รพ.ปาย : คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลปาย

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลปาย           เพื่อเป็นการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปายและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลปาย จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ เอกสารคู่มือป้องกันการรับสินบน > คุ่มือป้องกันการรับสินบน เอกสารบันทึกข้อความ > บันทึกข้อความ  

กองวิศวกรรมการแพทย์ฯ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมของ รพ.ปาย

วันที่ 10 มกราคม 2561 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลปาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ให้การต้อนรับ

รพ.ปาย : สรุปงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ก.สธ.ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร  เรื่อง การสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 38 โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB 11 ข้อ2   

รพ.ปาย : เผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ทั้งหมด 37 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ดังนี้ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้โดยการคลิกอ่านเอกสารแนบด้านล่างนี้ได้เลยครับ เอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติแผน    > 1 อนุมัติแผน เอกสารเกี่ยวกับสารบัญแผนยุทธ์ > 2 สารบัญแผนยุทธ เอกสารเกี่ยวกับการสรุปโครงการ > 3 สรุปโครงการ เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด >  4 ย 1 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 5 ย 2 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 6 ย 3 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 7 ย 4   เอกสารลงวันที่ 2 มกราคม 2562 อนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน      

รพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง 5 ตำแหน่งและตัวสำรอง

ประกาศรพ.ปาย : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง  => ตามที่ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่งนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัคร่จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงขอประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่งานจ่ายกลาง คือ นางสาวเกสรา เกียรติยศ    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – นางสาวศิริลักษณ์ หู่เลา     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท คือ – ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 […]

1 2 3 4 5 11