ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่งนั้น
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
1.นางสาวหนึ่งฤทัย วิเวกวนารมณ์        ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1.นางสาววราภรณ์ เทพวรรณ์              ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางสาวเพ็ญนภา ชมภูศรี                 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
3.นางสาวขนิษฐา อินต้ะ                     สำรองที่ 1
4.นางสาวดาวฤมล สิทธิ์คงชนะ            สำรองที่ 2
จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาทำการรายงานตัว วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์