ประกาศ รพ.ปาย : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง รพ.ปาย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา 

1.นางสาวหนึ่งฤทัย วิเวกวนารมณ์ด
2.นางสาวกมลชนก ประสารการ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
1. นางสาวบุษบา แก้วเจริญ
2. นางสาววราภรณ์ เทพวรรณ์
3. นางสาวการะเกด อินตานวน
4. นางสาวขนิษฐา อินต้ะ
5. นางสาวสุนิษา ไพกุมพันธ์
6. นางสาวเพ็ญนภา ชมภูศรี
7. นางสาววยุรี สิทธิลิขิตกุล
8. นางสาวดาวฤมล สิทธิ์คงชนะ

จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลปาย มาเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 2 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลปายในวันที่  9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป