ประกาศ รพ.ปาย : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ สสจ.มส : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง รพ.ปาย

 ตามที่รพ.ปาย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง บัดนี้ การสอบคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
1.นางสาวปฏิญญา เพิ่มพูนมงคลชัย    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
1. นางสาวคริสต์มาส สิริพัฒน์ไพศาล  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

=> จึงขอให้ผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์