ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทที่ตนมี และเพื่อให้มีการกลไกการบังคับการทำงานดังกล่าวนั้น ทางรพ.ปายจึงได้มีการนำ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์และปรับใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านได้ตามเอกสารที่แนบลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ คลิกเพื่ออ่าน >> EB 9 ข้อ 1.7

รพ.ปาย : การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ปี 2562    โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่ตารางการติดตามโครงการของเครือข่ายสุขภาพอำเภอปาย ประจำปี 2562 ดังนี้ท่านสามารถคลิกเลือกอ่านเอกสารตามหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1(3)) > EB 9 ข้อ 1 (2) ย 1 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 2 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 3 > EB 9 ข้อ 1(2) ย 4  

ITA รพ.ปาย : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภายในองค์กร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (ITA) ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรของทาง รพ.ปาย ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงข้อมูลโดยภาพรวมของรพ.ปาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ บทบาทอำนาจหน้าที่ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและรับบริการของประชาชนที่มารับบริการยังโรงพยาบาลปาย ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกตามหัวข้อเอกสารด้านล่างนี้ได้เลยครับ > EB9 ข้อ 1.1 > EB9 ข้อ 1.2 > EB9 ข้อ 1.3 > EB9 ข้อ 1.4 > EB9 ข้อ 1.5

ITA :การติดตามโครงการ คปสอ.ปาย ปี 62

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารดังนี้ เรื่อง การติดตามโครงการ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย รายละเอียดการดำเนินการการติดตามโครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ > EB 12 ข้อ2 ติดตามแผนงานโครงการ 2562

รพ.ปาย : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต (ITA) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2562 จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการของโรงพยาบาลปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร > EB 20 ข้อ3

กิจกรรมการทำบุญตักบาตและโภชนมิตรแก่ผู้ป่วยความดันเบาหวาน

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมของ ITA  ในส่วนของกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโภชนมิตรโดยให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยความดัน เบาหวาน  

รพ.ปาย : รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  => ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ปฏิบัติงานที่ งานประกันสุขภาพ รพ.ปาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รับสมัครงานลูกจ้าง 3 อัตรา =>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  12 – 26 มีนาคม 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย =>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) […]

รพ.ปายร่วมกิจกรรม ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ร่วมกับภาคส่วนต่างๆใน อ.ปาย 8มีนาคมที่ผ่านมา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตัวแทนจากโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอ ร่วมดำเนินกิจกรรม “โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล ลดปริมาณและกำจัดขยะ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง จากแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยในส่วนของโรงพยาบาลปาย และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย จึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย และในส่วนของโรงพยาบาลปายก็ได้มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ คัดแยกขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล และขยะประเภทย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในโรงพยาบาลปายเอง ที่นำทีมโดยทีมนำด้านสิ่งแวดล้อม

Greenwave 106.5 MHz มอบเครื่องกระตุกหัวใจ AED ให้แก่ รพ.ปาย

สถานีวิทยุ 1 ป.ณ.ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์ (Greenwave 106.5 MHz) ในเครือบริษัทเอไทม์ มีเดีย และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการกระจายเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ ความถี่ FM106.5 Mhz Green Wave 106.5 FM ซึ่งนำทีมโดย ดีเจ.ป๊อบ ,พี่แคท แคทรียา และพี่เบลล์ ไชน่า ดอลส์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED แก่ตัวแทนจากโรงพยาบาล 20 โรงพยาบาล และอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ อีก 10 เครื่อง โดยทางกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็มได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจและนำรายได้จากการขายบัตร Green Concert #21 Dance Fever และผู้ฟังที่รวมบริจาคกันเข้ามาเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร 20 แห่งรวมทั้งอุทยานแห่งชาติ 10 […]

รพ.ปาย :เผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต    โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก >> เอกสารเผยแพร่รูปแบบการต่อต้านการทุจริต  

1 2 3 4 11