รพ.ปาย : ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 8,790 บาท
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ปาย

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 8,790 บาท
ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ปาย

2. ตำแหน่งพนักงานเปล           จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 8,790 บาท
ปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ปาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  รับสมัครงาน2.3.66

=> ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 มีนาคม 2566 ในวันเวลาราชการ
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 น. ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารทั่วไป และทางเว็บไซต์ของ รพ.ปาย
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่  15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลปาย
– สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) เวลา 09:30 น.เป็นต้นไป
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10:00  น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารทั่วไปและทางเว็บไซต์ของ รพ.ปาย
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องบริหารทั่วไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย