รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
 ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
1.นางสาวอรจิรา ปีระกรรณ์       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางสาวจันทร์ธิดา พยัคฆ์คีรี   สำรองที่ 1
3.นายวริศ กิจโชคประเสริฐ       สำรองที่ 2
4.นายนัฐวุฒิ มีทองคำ             สำรองที่ 3
5.นางสาวมยุรี อมรใฝ่มงคล      สำรองที่ 4
6.นางสาวสิรินดา ประทุมทอง   สำรองที่ 5

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 
– ไม่มีผู้มาสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 
– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 
1.นางสาวมนต์วลี กว้างขวาง    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางสาวฝากฝัน ฝากกาย      สำรองที่ 1
3.นางสาวอรณี อนุวงศ์           สำรองที่ 2

จึงขอให้ผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป (ตึกอำนวยการ)  โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์