ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮองสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยนวด หัวใจและพื้นคืน1ชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่

ประกาศจังหวัดแม่ฮองสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจ เนื้อเยื่อปากมดลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่อง