แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง1ยา buyplan2564finalส่งสสจ 2ทันตกรรม แผนจัดซื้อ64รวม รพสต 3 แผนวัสดุวิทย์ ปี64 4แผนวัสดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยาปี 64 ส่ง สสจและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564