ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับชาวต่างชาติ

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับชาวต่างชาติ
รายละเอียดตามแนบ ชนิดไฟล์ .pdf หรือกดที่รูปภาพเพื่อขยายขนาดรูปภาพ