อบรม claen for life

“ทีม IC และ ทีม HRD ของโรงพยาบาลปาย ร่วมมือกัน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า ” Clean for life (ล้างเปลี่ยนชีวิต) ” ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From อบรม ” claen for life “. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/08/2014 (Showing 32 of 36 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

“วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงพยาบาลปาย ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นพ.สืบสกุล ต๊ะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน” From อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/09/2014 (Showing 24 of 27 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1

“วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรม อบรมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ” From อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/17/2014 (14 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2