อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1


“วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรม อบรมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ”

From อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/17/2014 (14 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2