(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์

ประกาศโรงพยาบาลปาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาลงเวป

แผนการจัดซื้อวัสดุในโรงพยาบาล

แผนการจัดซื้อวัสดุในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1. แผนวัสดุการแพทย์ ปี 2561 2.แผนวัสดุทั่วไป ปี 2561 3.แผนวัสดุวิทย์ ปี 2561 4.วัสดุทันตกรรม ปี 2561 5.วัสดุยา 2561 ดาวน์โหลดแผนทั้งหมดได้ที่นี่ ชนิดไฟล์ Excel.xls บีบอัดด้วย .zip

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (ครุภัณฑ์ รายการ)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (ครุภัณฑ์ รายการ) อนุมัติแผน  ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560  ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf เผยแพร่แผนวงเกิน 500,000   ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf เผยแพร่แผนเกินห้าแสน ดาวน์โหลดที่นี่ ชนิดไฟล์ .pdf