ฐานข้อมูลและรายงานตั้งต้นของ dhdc


ฐานข้อมูลและรายงานตั้งต้นของ dhdc District Health Data Checker, Web:20161201.18 , Db:20161201.18 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://cloud.paihospital.com/ow…/index.php/s/Mzct18UxQUUL9br

รหัสผ่านสำหรับดาวน์โหลด pai58130

ชื่อสำหรับเข้าระบบ
user : admin
pass : 123456

อย่าลืมแก้ไฟล์ main-local.php เชื่อมฐานที่โฟลเดอร์ dhdc2/common/config/ ด้วยนะครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตั้งใหม่
ขอบคุณครับ

ของแถม
ลิงค์โหลดรายงาน : http://ftp2.plkhealth.go.th/rpt_update/
ลิงค์โหลดฐานข้อมูล : http://ftp2.plkhealth.go.th/databases/index.php?amp=2001
ลิงค์โหลดโปรแกรม : http://utehn.plkhealth.go.th/dhdc2/zip/