บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ฯ พ.ย.

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พฤศจิกายน

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพกฤษภาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพกฤษภาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>1. หนังสือขอนุญาตเผยแพร่ พ.ค 2. แบบสรุป สขร เดือน พ.ค 63

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล เพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>1.หนังสือขอนุญาตเผยแพร่ เม.ย  2. แบบสรุป สขร เดือน เม.ย 63

1 2 3 4