ทุกส่วนราชการ อ.ปายเข้าร่วม MOU สวมหมวก สร้างวินัยจราจร 100%

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย  นพ.วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายพร้อมด้วยหัวหน้า ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอปาย บริษัทกลางฯ สาขาแม่ฮ่องสอน และประชาชนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงและเปิดโครงการ “รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร 100%” โดยมีวัตถุประสงค์ของการรณรงค์นี้สำคัญที่สุดคือ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่่มากที่สุดให้มีสถิติที่ลดลง โดยให้ประชาชนทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนในอ.ปาย ได้ตระหนักถึงความสำคํญของการขับขี่อย่างปลอดภัย และไม่เกิดอุบ้ติเหตุ

อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

“วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงพยาบาลปาย ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นพ.สืบสกุล ต๊ะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน” From อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/09/2014 (Showing 24 of 27 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2