สุขาภิบาล รพ.ปาย เชิญชวนจนท.รพ.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ูยุงลาย

  งานสุขาภิบาล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลปาย ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY สำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. แล้วพบกันที่บริเวณลานสนามบาส รพ.ปาย

รณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกหมู่ 1

“วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เครื่อข่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนต่างๆ ร่วมกันรณรงค์และสำรวจ ตรวจสอบ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ ใจกลางเมือง ศูนย์รวมจุดบริการนักท่องเที่ยวของอำเภอปาย หมู่ 1 ตำบลเวียงใต้” From รณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกหมู่ 1. Posted by โรงพยาบาลปาย on 9/05/2014 (Showing 16 of 22 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2