ประกาศจังหวัดแม่ฮ่อนสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลปาย

ด้วยโรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>> IMG_20240314_0001

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาด

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>IMG_20240220_0001