สถิติที่สำคัญ อัตราการครองเตียง รพ.ปาย (ต.ค. – ม.ค.60)

สถิติที่สำคัญ อัตราการครองเตียง รพ.ปาย (ต.ค.59 – ม.ค.60)

 สถิติที่สำคัญ ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60
อัตราครองเตียง     68.59       58.44      53.92    59.57
อัตราใช้เตียง      6.02       5.57      10.55     5.35
จำนวนผู้ป่วยใน       361        334       327      321
CMI  0.7212  0.6374  0.6434 0.6254
Sum.Adj.Rw   258.9104  212.2555 209.7488 195.7559

* ข้อมูล ณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
** ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ข้อมูล 12 แฟ้ม ประมวลผลโดยโปรแกรม DRG index build 18.03.2558 DRG.Grouper Ver.5103