รพ.ปาย : รายงานสถิติการมารับบริการ

รายงานสถิติ รพ.ปาย ที่สำคัญ


– สถิติจำนวนเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำแนกตามปีงบประมาณ 2562 – 2566
ดูรายละเอียด >> stat pai h 5.2.67
– สถิติอันดับโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคจำแนกตามปีงบประมาณ 2562 – 2566
ดูรายละเอียด >> stat op ip5.2.67