รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก: เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก>>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
 1.นางสาวเขมิกา นุเหลอ  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
2.นางนภาพร โหย่ดู        สำรองที่ 1

จึงขอให้ผู้ได้รับการผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป (ตึกอำนวยการ)  โรงพยาบาลปาย หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์