ประกาศรพ.ปาย : ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid19

อ่านประกาศฉบับเอกสาร คลิกที่นี่ >> ประกาศโรงพยาบาลปาย