รพ.ปาย : ประสงค์รับสมัครลูกจ้างจำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่ สสช.แม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590 บาท ปฏิบัติงานที่ รพ.ปาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

=>  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 9 ตุลาคม 2562
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์
>  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สอบข้อเขียนเวลา 09.00 น.สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
>  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่  11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่า่วถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศจากงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปาย