รพ.ปาย :เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

=> ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6,600 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์กรอกรายละเอียดและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลปาย

=>  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2560  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ปาย
=>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร รพ.ปาย
=>  ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเอื้องโมกข์ รพ.ปาย
=>  ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างห้องบริหาร รพ.ปาย
=>  บรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่า่วถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานที่ต้องเตรียมนำมายืนในวันที่รับสมัคร : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก