ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม (แบบ สฃร.๑) บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล เพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>1.  เผยแพร่แผน 20 _  2. สรุปแบบ  สขร เดือน มี.ค 63

แบบ สขร, ๑ แบบสรุปผลการดำเนิบการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบ สขร, ๑ แบบสรุปผลการดำเนิบการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>>>สขร ธ.ค. 62

1 2 3 4