ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (6 รายการ)


ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (6 รายการ)
ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (6 รายการ) ดังต่อไปนี้ คือ
1.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง
4.เครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์ (Drop tone) จำนวน 1 เครื่อง
5. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง
6. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 9 เครื่อง
สำหรับโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกชนิดไฟล์ .pdf