ประกาศ โรงพยาบาลปาย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงพยาบาลปาย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ
๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>เผยแพร่แผน EGP