แผนการจัดซื้อวัสดุในโรงพยาบาล

แผนการจัดซื้อวัสดุในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1. แผนวัสดุการแพทย์ ปี 2561
2.แผนวัสดุทั่วไป ปี 2561
3.แผนวัสดุวิทย์ ปี 2561
4.วัสดุทันตกรรม ปี 2561
5.วัสดุยา 2561

ดาวน์โหลดแผนทั้งหมดได้ที่นี่ ชนิดไฟล์ Excel.xls บีบอัดด้วย .zip