ปฐมนิเทศ และ กิจกรรมรับน้อง รุ่นที่ 5

“วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. โรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ และ รับน้องใหม่ ขึ้น ณ สวนดอยรีสอร์ท เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รู้จักกันมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ใหม่ ได้รู้สึกอบอุ่นใจ ทำงานอย่างมีความสุข อยู่กันแบบพี่แบบน้อง เสริมสร้างบรรยากาศในองค์กร ถือเป็นธรรมเนียม ประเพณี หรือ ที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร ที่สืบต่อกันมาเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว” From ปฐมนิเทศ และ กิจกรรมรับน้อง รุ่นที่ 5. Posted by โรงพยาบาลปาย on 5/16/2014 (Showing 56 of 172 items) Generated by Facebook […]

งานเลี้ยง ต้อนรับน้องใหม่ อำลาพี่เก่า

“วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โรงพยาบาลปาย จัดงานเลี้ยง ต้อนรับน้องใหม่ ทั้ง 18 คน และ อำลาบุคลากรอันเป็นที่รักของโรงพยาบาลปาย 4 ท่าน คือ คุณหมอน้ำหวาน (พญ.ขวัญหทัย) คุณหมอเก๋ (ทพ. กฤษฎากร) คุณรอน (หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนฯ) และ คุณพิสมัย (หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ)” From งานเลี้ยง ” ต้อนรับน้องใหม่ อำลาพี่เก่า “. Posted by โรงพยาบาลปาย on 5/16/2014 (Showing 56 of 94 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับ ครอบครัว งามเมืองปัก

“พญ. แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย พร้อมทั้งเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอปาย ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว งามเมืองปัก ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป นั่นก็คือ คุณสมาน งามเมืองปัก เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ในวัย 57 ปี และโรงพยาบาลปายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา” From ร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับ ครอบครัว งามเมืองปัก. Posted by โรงพยาบาลปาย on 5/21/2014 (40 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับครอบครัว หลวงแก้ว

“พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ร่วมไว้อาลัย คุณพ่อไพบูลย์ หลวงแก้ว บิดาของ คุณบุญทรัพย์ หลวงแก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ณ วัดมหาโชค อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557” From ร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับครอบครัว หลวงแก้ว. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/02/2014 (16 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

วันสิ่งแวดล้อมโลก

“เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ร่วมกับชุมชน และส่วนราชการต่างๆ ทั้ง ทหาร ตำรวจ อสม. โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัล และพลเรือนของแต่ละหมู่บ้าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในตำบลเวียงใต้ รณรงค์ หมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่างไกลไข้เลือดออก ณ.ที่ว่าการอำเภอปาย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป” From วันสิ่งแวดล้อมโลก. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/05/2014 (Showing 56 of 98 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน

“วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ชมรมวิธีพุทธโรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยได้ทำบุญร่วมกัน” From ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/17/2014 (Showing 40 of 51 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

พิธีเปิดสะพานสังฆประชาสามัคคี

“วันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงพยาบาลปาย ร่วมกับครอบครัวยะมะโน รับเป็นเจ้าภาพโรงทาน น้ำผลไม้ และของหวาน ในวันพิธีเปิดสะพานเชื่อมระหว่าง บ้านทรายขาว และ บ้านทุ่งโปง ที่ร่วมกันสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของคณะสงฆ์ และคนในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา” From พิธีเปิดสะพานสังฆประชาสามัคคี. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/21/2014 (Showing 15 of 17 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอปาย

“๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ : ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จัดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี” From 26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอปาย. Posted by โรงพยาบาลปาย on 6/27/2014 (Showing 56 of 180 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวธูปหอม

“พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู เจ้าหน้าที่ห้องทันตกรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ร่วมไว้อาลัย และแสดงความเสียใจกับครอบครัวธูปหอม ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ร.ต.ต. สัญญา ธูปหอม สามีของเจ้าหน้าที่ห้องทันตกรรม” From ร่วมไว้อาลัย กับครอบครัวธูปหอม. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/04/2014 (5 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม claen for life

“ทีม IC และ ทีม HRD ของโรงพยาบาลปาย ร่วมมือกัน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า ” Clean for life (ล้างเปลี่ยนชีวิต) ” ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From อบรม ” claen for life “. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/08/2014 (Showing 32 of 36 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

1 2 3 4 5 7