อบรม claen for life

“ทีม IC และ ทีม HRD ของโรงพยาบาลปาย ร่วมมือกัน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า ” Clean for life (ล้างเปลี่ยนชีวิต) ” ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย” From อบรม ” claen for life “. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/08/2014 (Showing 32 of 36 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

“วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงพยาบาลปาย ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นพ.สืบสกุล ต๊ะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน” From อบรม ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/09/2014 (Showing 24 of 27 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

แห่เทียนเข้าพรรษา

“วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ร่วมแห่เทียนพรรษาอำเภอปาย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป” From แห่เทียนเข้าพรรษา. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/12/2014 (Showing 40 of 44 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1

“วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลปาย จัดกิจกรรม อบรมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ” From อบรม happy Reaccreditation รุ่นที่ 1. Posted by โรงพยาบาลปาย on 7/17/2014 (14 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม CPR รุ่นที่ 1

“โรงพยาบาลปาย จัดโครงการ อบรมหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นต้นและขั้นสูง แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอปาย และหน่วยงาน กู้ชีพกู้ภัย ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย” From อบรม CPR รุ่นที่ 1. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/08/2014 (Showing 56 of 71 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม CPR รุ่นที่ 2

“โรงพยาบาลปาย จัดโครงการ อบรมหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นต้นและขั้นสูง แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอปาย และหน่วยงาน กู้ชีพกู้ภัย ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย” From อบรม CPR รุ่นที่ 2. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/08/2014 (Showing 32 of 46 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

อบรม CPR รุ่นที่ 3

“โรงพยาบาลปาย จัดโครงการ อบรมหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นต้นและขั้นสูง แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอปาย และหน่วยงาน กู้ชีพกู้ภัย ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย” From อบรม CPR รุ่นที่ 3. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/08/2014 (Showing 56 of 60 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

“พสกนิกรชาวไทย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอปาย ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคร และ รับ – มอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ใช้สำหรับห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) มูลค่า 335,338 บาท จากความอนุเคราะห์ของเจ้าคณะอำเภอปาย และคณะสงฆ์อำเภอปาย มอบให้โรงพยาบาลปาย โดยมี คณะท่าน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับ – มอบ” From 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2557. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/13/2014 (Showing 24 of 30 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

ตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำปี 2557

“วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย นำร่อง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจสอบข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล 21 แฟ้ม ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” From ตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำปี 2557. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/21/2014 (Showing 24 of 26 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

สุขภาพฟันดี ตั้งแต่ฟันซี่แรก

“กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลปาย ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฟันเด็ก และให้ความรู้ ” การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กเล็ก ” แก่ผู้ปกครอง ในศูนย์เด็กเล็กในเขตอำเภอปาย” From สุขภาพฟันดี ตั้งแต่ฟันซี่แรก. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/25/2014 (12 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

1 2 3 4 5 6