ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลปายขอเชิญชวนประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลปาย ในกิจกรรม  ฉีดวัคซีนเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564  

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

“พสกนิกรชาวไทย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอปาย ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคร และ รับ – มอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ ใช้สำหรับห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) มูลค่า 335,338 บาท จากความอนุเคราะห์ของเจ้าคณะอำเภอปาย และคณะสงฆ์อำเภอปาย มอบให้โรงพยาบาลปาย โดยมี คณะท่าน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับ – มอบ” From 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2557. Posted by โรงพยาบาลปาย on 8/13/2014 (Showing 24 of 30 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2