รพ.ปาย ผ่านการรับรองคุณภาพ HA จาก สรพ. 28 ส.ค.ที่ผ่านมา

              เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 15 แห่ง หนึ่งในนั้นได้แก่ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กิจกรรมทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA

“เช้านี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปายได้พร้อมใจกันทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป” From ทำบุญสถูปเนื่องในวันปีใหม่และผ่านการรับรอง HA. Posted by โรงพยาบาลปาย on 1/15/2015 (Showing 56 of 86 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2