ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนวันที่ 16(เพิ่มเติม) , 19,27กันยายนและ 1ตุลาคม

ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 กันยายน 2564 (เรียกเพิ่มเติม) คลิกที่นี่ >> call-16092564-add ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call 19092564 8888 -9094 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >>call 27092564 9095 – 9352 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่ >>call 01102564 9353 – 9725

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนเดือนกันยายน 2564 วันที่ 6,8,9,15,16

ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 1 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-01092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 6 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-06092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 8 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-08092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 13 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >>call-13092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 15 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-15092564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call-16092564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 13 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ << ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 13082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 16082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 18082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  19082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  20082564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 29 ก.ค. – 6 ส.ค.2564

รายชื่อ แรกสุด ถ้าเขาถามหาว่าคิว อะไร ค้นจาก อันนี้เด้อ อันเดิมเลย https://www.paihospital.net/…/2021/07/call-2930072584.pdf ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 29072564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 30072564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 02 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 02082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 04 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  04082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 05 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  05082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 06 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  06082564