ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนวันที่ 16(เพิ่มเติม) , 19,27กันยายนและ 1ตุลาคม

ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 16 กันยายน 2564 (เรียกเพิ่มเติม) คลิกที่นี่ >> call-16092564-add ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 19 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> call 19092564 8888 -9094 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >>call 27092564 9095 – 9352 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่ >>call 01102564 9353 – 9725

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2-3 กันยายน 2564 (เดิมนัดวันที่ 27-28 กันยายน 2564)ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ เนื่องจากเคยรับเข็มที่ 1 มาแล้ว ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 02092564 ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2564 คลิกที่นี่ >> 03092564

ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca รอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZenecaรอบวันที่ 11,25,26,27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 11082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 25082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 26082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  27082564

ปายฉีดวัคซีน : ตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนรอบวันที่ 29 ก.ค. – 6 ส.ค.2564

รายชื่อ แรกสุด ถ้าเขาถามหาว่าคิว อะไร ค้นจาก อันนี้เด้อ อันเดิมเลย https://www.paihospital.net/…/2021/07/call-2930072584.pdf ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 29072564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 30072564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 02 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >> 02082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 04 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  04082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 05 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  05082564 ตรวจสอบรายชื่อคิวนัดวันที่ 06 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่ >>  06082564