รพ.ปาย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>> ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายจักรกฤษ ศิริโม                ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นางสาวเขมิกา สายเส่           สำรองที่ 1
นางสาวศิรินทรา มะลัยสรรค์    สำรองที่ 2
จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาทำการรายงานตัว วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์