รพ.ปาย :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

รพ.ปาย : ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานประกอบอาห
 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร รพ.ปาย
นางสาวศิริลักษณ์ หน่อคำ   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นางสาวสุพรรณี อิ่งต๊ะ         สำรองที่ 1
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาทำการรายงานตัว วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปาย
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์