RRT ซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตที่โซน B รพ.ปาย

ทีม RRT (Rapid Response Team) ของโรงพยาบาลปายได้ซ้อมแผนกรณีมีผู้มารับบริการ ผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณโซน B โดยเป็นการซ้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง เป้าหมายของ RRT เป็นการเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อนส่งผู้ป่วยเกิดวิกฤต ก่อนที่จะส่งเข้าห้องฉุกเฉินเป็นลำดับสุดท้าย