รายงานการประชุมแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน เขต อบต.เวียงใต้

รายงานการประชุมแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน เขต อบต.เวียงใต้ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ ดูเพิ่มเติม >>>>>รายงานการประชุม ไข้เลือดออก

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้ ดูเพิ่มเติม>>>>ขอรายงานผลการดำเนินงานงานกิจกรรมจิตอาสาปราบยุง

ภาพกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานไข้เลือดออกปีงบประมาณ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานไข้เลือดออกปีงบประมาณ๒๕๖๒ ดูเพิ่มเติม>>>ภาพกิจกรรม การประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลปาย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตEB23

ประกาศโรงพยาบาล มาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>ประกาศ EB13ข้อ 2

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน โรงพยาบาลปาย

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลปาย เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>ข้อ 1 คู่มือกระบวนอำนวยความสะดวก

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>EB8(4) ข้อ 1สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน EB8(4)ร้อง.pdf12

1 2 3