รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน

รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>EB 25 ข้อ 5

รายงานการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค

รายงานการติดตามการดำเนินงาน   รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>แบบบันทึกรายงานผล ปุ้ย สรุปปัญหาอุปสรรค     รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่>>>ปัญหาอุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบเดือนกรกฎาคม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบเดือนกรกฎาคม รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิกที่นี่>>>ก.ค.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบเดือนมิถุนายน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบเดือนมิถุนายน รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิกที่นี่>>>มิ.ย.

รายงานการประชุมแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน เขต อบต.เวียงใต้

รายงานการประชุมแกนนำสุขภาพหมู่บ้าน เขต อบต.เวียงใต้ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ ดูเพิ่มเติม >>>>>รายงานการประชุม ไข้เลือดออก

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ปราบยุง หมู่บ้านในเขต อบต.เวียงใต้ ดูเพิ่มเติม>>>>ขอรายงานผลการดำเนินงานงานกิจกรรมจิตอาสาปราบยุง

1 2 3