บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ ทำพิธีส่งมอบโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แก่ รพ.ปาย

  บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำโดยประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท คุณชวลิต ทิพพาวนิช พร้อมคณะ จำนวน 4 ท่าน ได้ทำพิธีส่งมอบ โครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ทาง รพ.ปาย และนอกจากนี้ทางบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ฯ ยังได้มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.ปาย ไว้สำหรับให้ รพ.ปาย โดยมี นายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายเป็นผู้ทำพิธีรับมอบดังกล่าวจากบริษัท GPSC เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา