รพ.ปาย : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 61

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร  เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB11 ข้อ2