รพ.ปาย : สรุปงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ก.สธ.ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร  เรื่อง การสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รพ.ปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่องการสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 38 โครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ตามเอกสารแนบดังนี้ คลิกเพื่ออ่านเอกสารดังกล่าว > EB 11 ข้อ2