รพ.ปาย : เผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลปาย ขอเผยแพร่เอกสาร เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลปายขอเผยแพร่เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ทั้งหมด 37 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ดังนี้ ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้โดยการคลิกอ่านเอกสารแนบด้านล่างนี้ได้เลยครับ เอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติแผน    > 1 อนุมัติแผน เอกสารเกี่ยวกับสารบัญแผนยุทธ์ > 2 สารบัญแผนยุทธ เอกสารเกี่ยวกับการสรุปโครงการ > 3 สรุปโครงการ เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด >  4 ย 1 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 5 ย 2 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 6 ย 3 เอกสารเกี่ยวกับโครงการในรายละเอียด > 7 ย 4   เอกสารลงวันที่ 2 มกราคม 2562 อนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน